AVX001 Gel (hudcancer)

Baserat på resultaten från COAK-studien planerar Coegin Pharma att bredda den kliniska utvecklingen av AVX001 till basalcellscancer (BCC). Coegin Pharma har påbörjat förberedelserna för en fas IIa studie med målsättningen att starta studien under första halvåret 2023. Studien är en så kallad proof-of-concept studie, där avsikten är att bekräfta de positiva resultaten från COAK-studien avseende säkerhet och tolerabilitet samt att undersöka den kliniska effekten av AVX001 för behandling av basalcellscancer. Coegin Pharma kommer i den planerade fas IIa studien att använda sig av värdefull dokumentation och erfarenheter från COAK-studien, där digitaliseringen av både rekryteringen av patienter och genomförandet av studien, innebar att studien kunde genomföras snabbt och kostnadseffektivt. Genom en vidareutveckling av AVX001 i en fas IIa studie inom basalcellscancer adresserar bolaget två stora sjukdomsindikationer med AVX001 där behovet för bättre behandlingsalternativ är stort. Målet är att utveckla ett läkemedel för både aktinisk keratos och basalcellscancer, vilket bedöms maximera värdeutvecklingen på läkemedelskandidaten markant.